Dobry adwokat Wałbrzych, prawnik, radca prawny w Wałbrzychu - Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż


Obsługa prawna zgromadzeń wspólników i zgromadzeń akcjonariuszy:
 • aktualizacja księgi akcyjnej i przygotowanie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, także z uwzględnieniem przepisów,
 • publicznym obrocie papierami wartościowymi (weryfikacja przywilejów akcji i ograniczeń praw z akcji, użytkowania i zastawu na akcjach),
 • opracowanie porządku obrad,
 • przygotowanie treści ogłoszenia oraz treści zaproszeń dla wspólników i dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne,
 • zwołanie zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy przez stosowane organy spółki (zarząd, rada nadzorcza) lub przez akcjonariuszy, bądź w drodze upoważnienia sądowego,
 • przygotowanie dokumentów (np. projektów umowy, której zawarcie wymaga zgody zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania rady nadzorczej),
 • przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym przygotowanie szczegółowych propozycji zmian umowy lub statutu,
 • nadzorowanie procedury wykupu akcji zgodnie z art. 416-417 ksh,
 • występowanie jako pełnomocnik wspólnika (akcjonariusza),
 • przygotowanie tekstu ogłoszeń w zakresie uchwał wymagających publikacji (np. wezwanie wierzycieli do zgłaszania sprzeciwów przy obniżeniu kapitału),
 • opracowanie tekstu jednolitego umowy lub statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian,
 • przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację uchwalonych zmian,
 • występowanie w procesach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały.

powrót do działalności
 
HOME | KANCELARIA | DZIAŁALNOŚĆ | PRAWNICY | PUBLIKACJE | KARIERA | KONTAKT

Copyright © Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż 2008 - Nota prawna
Kancelaria adwokacka Wałbrzych, dobry adwokat, radca prawny, prawnik Wałbrzych

design by LTB.com.pl