Dobry adwokat Wałbrzych, prawnik, radca prawny w Wałbrzychu - Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż

Nota Prawna

  • 1. Prawa autorskie: Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi, kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Kancelarii jest zabronione.
  • 2. Aktualność i adekwatność: Kancelaria nie gwarantuje aktualności zaprezentowanych stanowisk prawnych, opinii, informacji oraz ich adekwatności do potencjalnych stanów faktycznych. Podjęcie jakiejkolwiek decyzji powinno poprzedzać skierowanie bezpośredniego zapytania do osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
  • 3. Wykorzystywanie w celach niekomercyjnych: Materiały zawarte na niniejszej stronie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własne potrzeby. Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
  • 4. Wykorzystywanie w celach komercyjnych: Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania zwody na piśmie uprawnionej osoby. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub w części.
  • 5. „No framing : Nie zezwalamy na pokazywanie zawartości naszej strony w ramce (ang. „frame) umieszczonej w witrynie internetowej.
  • 6. Dane osobowe: Dane osobowe osób ubiegającej się o pracę za pomocą wypełnionej aplikacji na stronie www.daraz.pl nie będą ujawniane żadnej organizacji zewnętrznej, a wykorzystane jedynie w celach rekrutacyjnych.
  • 7. Odpowiedzialność za treść: Kancelaria oraz Administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron umieszczonych pod podanymi linkami ani nie gwarantują ich aktualności.

 
HOME | KANCELARIA | DZIAŁALNOŚĆ | PRAWNICY | PUBLIKACJE | KARIERA | KONTAKT

Copyright © Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż 2008 - Nota prawna
Kancelaria adwokacka Wałbrzych, dobry adwokat, radca prawny, prawnik Wałbrzych

design by LTB.com.pl