Dobry adwokat Wałbrzych, prawnik, radca prawny w Wałbrzychu - Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż


Prawo spółek handlowych:
 • negocjowanie i opracowywanie projektów umów i statutów spółek handlowych oraz nadzór nad ich zawarciem (współpraca z Kancelarią Notarialną dla przygotowania kompletów materiałów niezbędnych do zawarcia umowy oraz sporządzenia innych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania spółki), skompletowanie dokumentów i przygotowanie wniosków rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz występowanie w postępowaniu rejestrowym o charakterze pełnomocnika,
 • przygotowanie i zlecanie publikacji ogłoszeń, do dokonania których przepisy zobowiązują spółki,
 • przygotowanie i nadzór nad procedurą łączenia spółek, w tym postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • czynności prawne między spółką a członkami jej organów,
 • przygotowanie i obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy (opracowanie porządku obrad, projektów uchwał, ogłoszenia i zaproszenia, przygotowanie listy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu z ustaleniem liczby głosów, prowadzenia księgi protokołów, udział w zgromadzeniu i bieżące doradztwo w kwestiach objętych porządkiem obrad),
 • obsługa prawna posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej,
 • opracowywanie regulaminów działania spółki i jej organów,
 • zmiana umowy (statutu) spółki:
  • podwyższanie kapitału, w tym przygotowanie emisji dla inwestora strategicznego wraz z negocjacjami treści umowy akcjonariuszy, przygotowanie i nadzór nad procedurą subskrypcji i przydziału akcji,
  • obniżanie kapitału (dobrowolne i przymusowe umorzenie udziałów i akcji),
  • rejestracja zmian,
 • obrót udziałami i akcjami spółek,
 • emisja obligacji przez spółki,
 • opodatkowanie dochodów spółek oraz wspólników (akcjonariuszy) z tytułu udziału w spółce.
Zagadnienie grup kapitałowych:
 • wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz członków spółki oraz ich opodatkowanie,
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek,
 • analiza zagadnień związanych z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów - kwestia dopuszczalnej koncentracji przedsiębiorców i ich związków oraz porozumień między przedsiębiorcami. Zastępstwo w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem i likwidacją spółki oraz nadzór nad ich przebiegiem,

powrót do działalności
 
HOME | KANCELARIA | DZIAŁALNOŚĆ | PRAWNICY | PUBLIKACJE | KARIERA | KONTAKT

Copyright © Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż 2008 - Nota prawna
Kancelaria adwokacka Wałbrzych, dobry adwokat, radca prawny, prawnik Wałbrzych

design by LTB.com.pl