Dobry adwokat Wałbrzych, prawnik, radca prawny w Wałbrzychu - Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż


Prawo dotyczące inwestycji i transakcji kapitałowych
  • analiza potrzeb kapitałowych Klienta lub oczekiwań transakcyjnych Klienta w tym zakresie;
  • opracowanie (koncepcji) inwestycji kapitałowej lub transakcji kapitałowej z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych i prezentacja Klientowi;
  • opracowywanie i negocjowanie umów dodatkowych związanych z (koncepcją) inwestycji kapitałowej lub transakcji kapitałowej: umów akcjonariuszy lub współpracowników oraz umów kapitałowo-inwestycyjnych;
  • prowadzanie spraw związanych z kodeksem spółek handlowych istotnych z punktu widzenia (koncepcji) inwestycji kapitałowej lub transakcji kapitałowej (organizowanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywanie wszelkiego rodzaju uchwał, dokonywanie zmian w umowach i statutach spółek), a także pozostałych spraw (regulaminy zarządów i rad nadzorczych, prowadzenie ksiąg udziałów i ksiąg akcji, a także ksiąg protokołów);
  • tworzenie spółek, w tym również spółek dominujących i zależnych (struktur holdingowych), a także oddziałów i przedstawicielstw;
  • przekształcanie spółek handlowych;
  • nadzór prawny nad sprzedażą akcji lub udziałów, sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub części (majątku trwałego);
  • łączenia i przejęcia spółek (raport stanu prawnego spółki, doradztwo antymonopolowe i planowanie podatkowe);
  • podwyższanie kapitału zakładowego, także w drodze wnoszenia do spółki "nietypowych" aportów (licencje know-how, znaki towarowe itp.).

powrót do działalności
 
HOME | KANCELARIA | DZIAŁALNOŚĆ | PRAWNICY | PUBLIKACJE | KARIERA | KONTAKT

Copyright © Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Daraż 2008 - Nota prawna
Kancelaria adwokacka Wałbrzych, dobry adwokat, radca prawny, prawnik Wałbrzych

design by LTB.com.pl